Felhasználási feltételek

A kereso.ro oldalaira hirdetés elhelyezésével a Felhasználó egyben elfogadja ezt a szabályzatot.

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

- jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

- erotikus munkát, potencianövelő szereket népszerűsítő, pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének reklámozása, szexuális ingerkeltésre irányul

- szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

- erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

- gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;

- spam hirdetésnek minősül.

- olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;

- fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

- politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;

- védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés;

- minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

2.) A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

- a Felhasználó tudomásul veszi , hogy a weboldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után;

- tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb felhasználási formája a tartalomnak a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül;

- a Felhasználó elfogadja, hogy a kereso.ro rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére bizonyos, a hirdetésével kapcsolatos információval kapcsolatosan;

3.) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

- a Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, vagy a Felhasználó hozzáférését az oldalhoz bármikor korlátozza;

- a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak;

- a Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges;

- a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében;

- a Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa;

- az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget;

- a Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére;

- a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye;

-a Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírságot, büntetést szenved, a jogsértővel szemben teljes kártérítési igénnyel lép fel.

4.) Felelősség kizárása

A kereso.ro oldalain elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség.

A szolgáltató nem vállal felelősséget:

- az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

- a szabályzatnak nem megfelelő tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása miatt keletkezett kárért;

- a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért és egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

- bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

A kereso.ro szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

5.) Egyéb rendelkezések

- csak érvényes e-mail címmel lehet regisztrálni, majd hirdetést feladni a kereso.ro-n

- az üzemeltető fenntartja a felhasználási feltételek bármikori változtatásának jogát, és arról a hirdetőket e-mailben tájékoztatja;

- az üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tartja a regisztráció, hirdetésfeladás, a használat során tudomására jutó személyes adatokat, valamint a felhasználókra vonatkozó minden adatot, tényt és információt, és azokat bizalmasan kezeli, az adatokat az üzemeltető harmadik félnek nem adja ki;

- az üzemeltető fenntartja továbbá a hirdetések törlésének jogát ha azok kampányszerűen, többszörösen feladott hirdetések, amelyek tartalma megeggyezik, vagy hasonló.

- a hirdetés feladása csakis a hirdetés tárgyának megfelelő kategóriába történhet, valamint a kért mezőkbe a mező nevének megfelelő adatok kerülhetnek;

- a hirdetések szöveges részében csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link nem kerülhet bele ebbe a szövegbe, valamint a kis és nagybetűk, ékezetes betűk, egyéb karakterek vagy karaktersorok használata csak a magyar helyesírási és nyelvtani szabályoknak megfelelően történhet;

6.) Adatvédelem:

Adatkezelési útmutatónk és adatvédelmi irányelveink elolvasásához kattints ide.